Người giới thiệu sẽ nhận được điểm RP (Reffer Point) khi giới thiệu bạn bè chơi tại cổng SET86

Điểm RP sẽ được tự động tính cho bạn dựa trên tổng đặt của người được giới thiệu

Đổi điểm RP sang SET với tỉ lệ đổi tương ứng với từng cấp độ

Quà thăng cấp khi bạn tăng cấp

Quà tri ân hàng tháng

Quà đua top điểm RP hàng tháng

Top 20 người có điểm RP cao nhất tháng sẽ được nhận thưởng